Lähestymisemme kestävään kehitykseen

Kestävän kehityksen turvaaminen asettaa maailmalle monia suuria taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia haasteita. Tänä päivänä on entistä tärkeämpää, että kaikki kantavat oman vastuunsa toimintansa globaaleista vaikutuksista.

New Wave Group pyrkii edistämään kestävää kehitystä tekemällä yrityksemme yhteiskuntavastuun periaatteiden mukaisia, taloudellisesti kannattavia, mutta samalla sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä päätöksiä. Olemme tunnistaneet kolme painopistealuetta, joilla sosiaalisen ja ekologisen vastuullisuuden edistäminen on toimialallamme erityisen tärkeää. Ne on valittu siten, että kaikki New Wave Groupin yhtiöt saavat niistä synergiaetuja.

Painopistealueemme ovat:

  • design & tuotekehitys

  • ostot & tuotanto

  • logistiikka & kuljetus

Päivittäinen liiketoimintamme tapahtuu suurelta osin näillä osa-alueilla. Tavoitteenamme on ottaa sosiaalisen ja ekologisen laadun strategiat asteittain käyttöön yhtiön ydintoiminnoissa.

New Wave Groupille täydet pisteet kestävästä kehityksestä!

Dagens Industrin, Pohjoismaiden suurimman talouslehden lokakuussa 2019 tekemässä listauksessa ainoastaan kahdeksan pörssiyhtiötä 170:stä sai täydet pisteet. Listauksessa tutkittiin miten pörssiyhtiöt ovat reagoineet Agenda 2030 ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Yhtiöiden tuli osoittaa, että ne tunnistavat omat vaikutuksensa kestävään kehitykseen ja tekevät parhaansa että Agenda 2030 tavoitteet toteutuvat.